Quaderns de Didàctica Artística

Materials és una revista digital (ISSN 2386-2602) amb tres línies editorials. Per una banda, publica els exercicis més destacats de l’àrea artística del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de les Illes Balears. La segona està dedicada a recollir els resultats dels Projectes d’Investigació i d’Innovació Docent del Grup de Recerca en Art i Educació (GRAiE). La tercera línia editorial s’encarrega de la transferència de coneixement reunint el material generat durant les activitats organitzades pel GRAiE (I Jornades d’Educació Artística, Seminari d’Investigació en Educació Musical SIEM2016, Cursos d’Estiu, etc.)

materials1

Materials 1, Possibles policromies, Jujol a les finestres de La Seu

materials2

Materials 2, Teatres en miniatura

materials3

Materials 3, I Jornades Educació Artística

materials 4

Materials 4, Seminari d'Investigació en educació musical

 Quaderns de Didàctica Artística Núm. 5

Materials 5, Una propuesta transdisciplinar y experiencial para la formación inicial del docente